Pro hráče

Příspěvky na sezónu - 4000,-

2000,- zaplatit do konce září

2000,- zaplatit do konce ledna

Číslo účtu pro platbu příspěvků - 2600563842/2010

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno.